Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.urodairelaks.pl

  1. Informacje ogólne 

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z kontaktowaniem się z Administratorem danych osobowych  się poprzez serwis www.urodairelaks.pl 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest 

Bożena Wojtach NIP 5421152885 REGON 369079599 ul. Zabłudowska 13 15-586 Białystok

3. Bezpieczeństwo powierzonych nam danych  zagwarantowane jest poprzez wewnętrzne procedury i zalecenia pozwalające zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.  Wykonywanie  tych procedur podlega stałej kontroli, jak  również oceny zgodności z odpowiednimi aktami prawnymi regulującymi kwestię ochrony danych . 

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje 

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 

7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności. Wszelkie zmiany będą ujawnione w serwisie w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.urodairelaks.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W przypadku jakichkolwiek niejasności dotyczących owej polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem email:
kontakt@urodairelaks.pl