Masaż Wolbrom

Masaż to manipulacja miękkimi tkankami ciała. Terapia masażu to technika, w której jedną lub więcej rąk używa się do wywierania nacisku na określone punkty w celu złagodzenia bólu i stresu oraz promowania zdrowia. Istnieje wiele różnych rodzajów masażu (np. szwedzki, Shiatsu). Masaż szwedzki opiera się na medycynie zachodniej i został po raz pierwszy udokumentowany w 1769 roku przez Pera Henrika Linga pod tytułem „Forbundet om de mechaniska behandlingarna af sjuklige”, co tłumaczy się jako „Traktaty o mechanistycznym leczeniu chorób”.

Termin „terapia masażem” stał się szeroko stosowany po 1910 roku, kiedy William Macdonald napisał artykuł zatytułowany „Wartość masażu” w czasopiśmie medycznym „British Medical Journal”.

Nie znaleziono wyników w tej kategorii