Masaż Pszów

Metoda

Pszów
Kościuszki 45

Chociaż trudno jest dokładnie ustalić, kiedy ludzie zaczęli korzystać z masażu, historycy uważają, że najstarsze formy tej terapii sięgają Chin około 2700 p.n.e. Chociaż istnieje pewna debata na temat tego, czy Chińczycy używali masażu do celów leczniczych czy innych, najwcześniejsze użycie terminu „masaż” można znaleźć w słowniku z 1330 r. n.e. Masaż stał się bardziej znany w Europie około 1820 roku, kiedy James Taylor zaczął go praktykować w Anglii i opublikował swoje odkrycia dotyczące jego fizycznych korzyści. Jednak te dwa wydarzenia to tylko dwa przykłady tego, jak różne kultury praktykują masaż od co najmniej kilku tysięcy lat – każda z nich rozwija inne techniki i filozofie.