Masaż Orzesze

Vita Fit Studio Zdrowych Aktywności

Orzesze
Mikołowska 17

Terapia masażem jest jednym z najczęstszych i najtańszych podejść terapeutycznych. Stosowany jest przy wielu schorzeniach, a osoba wykonująca masaż może zostać przeszkolona do pracy ze wszystkimi grupami wiekowymi.

Zgrubna definicja masażu to „używanie dłoni, przedramion, łokci lub kostek do manipulowania miękką tkanką ciała osoby”. Istnieją różne techniki i metody stosowane przez masażystów. Masażyści stosują różne techniki w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb, takich jak łagodzenie bólu, relaksacja i poprawa krążenia.

Terapia masażem to manipulacja mięśniami i tkankami miękkimi w celu poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego. Celem terapeuty jest zrównoważenie zdrowia pacjenta z jego potrzebami uwolnienia się od stresu lub złagodzenia bólu. Masaż jest używany w Egipcie i Chinach od co najmniej 2500 lat p.n.e..